Personskydd JA Larm AB Verisure

Personskydd / Överfallslarm

Personskydd / överfallslarm JA Larm AB Verisure partner

Ta med dig tryggheten

JA Larm AB och verisure

Personskydd & överfallslarm för dig i
Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm

För trygga och säkra dagar, året om!

Verisure Guardian fungerar som en extra trygghet när du känner dig otrygg och kan användas både när något händer och innan något har hänt. Vi finns vid din sida när du behöver oss som mest.

Verisure Guardian: Ditt personskydd

Med Verisure Guardian har du tillgång till överfallslarm i form av kontaktlarm och en SOS-timer direkt i din mobil, kopplad direkt till Sveriges största larmcentral.

Tryggheten från ditt hemlarm finns nu i din mobil. Med Verisure Guardian kan du, var som helst inom Sveriges gränser, när som helst få kontakt med vår larmcentral. Vi finns tillgängliga dygnet runt för att stötta dig när du behöver det som mest.

Verisure Guardian är en typ av överfallslarm i Verisure App som är ansluten till vår larmcentral. Tjänsten inkluderar även funktioner som personlarm och en SOS-timer som skickar en larmsignal till vår larmcentral om du inte bekräftar din säkra ankomst i tid. För mer information om olika typer av överfallslarm kan du läsa vidare nedan.

Larmet för extra trygghet utomhus

Många av oss delar en gemensam oro för inbrott och brand i våra hem, och enligt statistiken är det tydligt att en betydande del av befolkningen även känner sig osäkra utanför hemmet.

Följande statistik härrör från BRÅ:s Nationella trygghetsundersökning 2022:

27% av befolkningen känner sig inte trygga under sena kvällar i sitt bostadsområde

6% av befolkningen undviker helt att gå ut under sena kvällar på grund av otrygghet

Verisure erbjuder ett hemlarm som ger dig och din familj trygghet var ni än befinner er. Aktivera Verisure Guardian för alla medlemmar i familjen och ta med er hemlarmets trygghet vart ni än går.

Vi erbjuder personskydd i stora delar av Halland: Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm. Varmt välkommen att kontakta oss och prata personskydd och överfallslarm!

Personskydd Verisure guardian

Verisure SOS – Guardian

Behöver du vår hjälp? Med SOS-knappen får du tillgång till ett överfallslarm i form av en app som är kopplad till vår larmcentral.

Verisure SOS möjliggör kontakt med en av våra larmoperatörer på larmcentralen, oavsett var du befinner dig. Genom att trycka på SOS-knappen i din mobil skickar du ett kontaktlarm tillsammans med din platsinformation och kundinformation till oss. Vid behov kommer våra larmoperatörer att informera dina kontaktpersoner, och i en verifierad kritisk situation kan de även kontakta räddningstjänsten.

För snabbare åtkomst till Verisure Guardians funktioner kan du lägga till en widget på din mobil. Eftersom många av oss bär med oss mobilen överallt ger detta dig trygghet med snabb åtkomst till ett överfallslarm via en app. Sveriges mest nedladdade app för hemlarm är inte begränsad till användning hemma. Med Guardian som tillägg i Verisure App kan du känna dig trygg med hemlarmet genom din mobil, var du än befinner dig i Sverige.

Verisure guardian app

SOS-knapp

SOS-timer

Överfallslarm

Personlarm

GPS spårning

Kopplat till larmcentral

Verisure Guardian check on me

Check On Me

Undrar någon om du har nått fram säkert? Med SOS-timern skickas ett kontaktlarm till vår larmcentral om du inte bekräftar din trygga ankomst i tid, och samtidigt spårar GPS din mobils position.

Känner du dig osäker under dina promenader eller andra aktiviteter? Det kan vara skönt att veta att någon håller koll på att du når din destination säkert. Be Verisures larmoperatörer att kontakta dig för att känna trygghet hela vägen.

Använd SOS-timern för att uppskatta ankomsttiden till din destination och låt din mobil agera som en GPS-spårare. På så sätt kan vår larmcentral följa din mobils position under tiden timern är aktiv. Om du inte bekräftar din säkra ankomst får våra larmoperatörer en larmsignal med din platsinformation och kundinformation. En larmoperatör kommer att försöka nå dig och vid behov dina kontaktpersoner. Vid en verifierad kritisk situation kommer de också att informera räddningstjänsten.

Silent repsons Verisure Guardian

Tyst åtgärd vid larm: Silent Response

Behöver du vår hjälp utan att någon annan ska märka det? Skicka ett diskret larm till vår larmcentral med en ljudlös åtgärd.

Med Silent Response har du möjlighet att skicka ett kontaktlarm till vår larmcentral utan att det avslöjas för omgivningen. Den stora skillnaden jämfört med ett vanligt kontaktlarm är att larmcentralen verifierar larmet och vidtar nödvändiga åtgärder utan att det blir uppenbart på platsen för larmhändelsen. Ett tyst larm med en diskret åtgärd – allt direkt från din mobil.

Verisure hotkod

Extra trygg med hotkod

Hotkodtjänsten lägger till en extra nivå av trygghet i situationer där du behöver larma av under hot.

Genom att använda en specifik kod för avlarmning aktiveras systemet som vanligt, samtidigt som en ljudlös larmsignal skickas till vår larmcentral. Vi verifierar och vidtar åtgärder utan att det avslöjas för någon annan.

Funktionen hotkod är integrerad i flera komponenter i vårt hemlarm. Vare sig det gäller larmsignalen eller larmcentralens åtgärder, blir inget märkbart på platsen förrän hjälpen är på väg.

Guardian Verisure

Så här fungerar SOS-knappen

Om du befinner dig i en hotfull situation och behöver använda Verisure Guardians SOS-knapp, kan du ange att det inte är säkert att ringa dig.

Våra specialutbildade larmoperatörer tar emot en larmsignal i tystnad och verifierar händelsen på ett diskret sätt, utan att själva göra några ljudsignaler eller ringa upp.

Larmhändelsen verifieras genom att lyssna på situationen via enheter med ljudupptagning och övervaka händelsen med hjälp av larmsystemets kameror. När en larmhändelse har verifierats, vidtar de snabbt rätt åtgärder för att assistera dig, såsom att informera kontaktpersoner, polisen eller räddningstjänsten beroende på situationen.

Ett aktiverat kontaktlarm med Silent Response syns dessutom inte i appen eller i appens historik.

Ditt personskydd: så här fungerar det

Verisure Guardian är ett mobilt kontaktlarm, även känt som personlarm, som ger dig möjlighet att snabbt nå vår larmcentral var du än är i Sverige, genom Verisure App.

All överföring av information till vår larmcentral är alltid krypterad för att säkerställa din och din data integritet. Vi är tillgängliga dygnet runt för att stå vid din sida när du behöver oss som mest.

Guardian Verisure JA Larm AB

Flera olika överfallslarm

Överfallslarm används ofta inom handeln och i verksamheter som banker eller värdedepåer där riskerna är högre. Vanligtvis aktiveras överfallslarmet av en anställd i händelse av ett rånförsök. Larmet skickas sedan till en larmcentral som kan kontaktera polis eller väktare vid behov. På senare tid har personliga överfallslarm blivit allt mer vanliga.

Personliga överfallslarm, även kallade personlarm, finns i olika former, antingen som en liten dosa som man bär med sig eller som en app. Dessa larm kan avge kraftiga ljudsignaler eller vara anslutna till en larmcentral. Det är viktigt att skilja personlarm från trygghetslarm, som är avsedda för personer med specifika vårdbehov.

Verisure Guardian är ett personligt överfallslarm som aktiveras via Verisure App och är alltid anslutet till vår larmcentral. Det är ett tyst överfallslarm som sätter dig i kontakt med larmcentralen utan att avge hörbara ljudsignaler för omgivningen.

Guardian Verisure personskydd JA Larm AB

GPS, spårning och kundinfo

Larmcentralen får enbart tillgång till din platsinformation när du aktivt väljer att använda någon av Verisure Guardians funktioner. Huvudsyftet med möjligheten att spåra din mobils position är att kunna tillhandahålla snabb assistans om något oväntat inträffar.

Om du skickar ett kontaktlarm, oavsett vilken funktion du använder, har vi möjlighet att spåra din position via GPS. Vid behov kan vi överföra denna information till dina angivna kontaktpersoner eller till räddningstjänsten.

Genom att vår larmcentral redan har din kundinformation och att vi, med hjälp av GPS, kan spåra din position vid aktivering av ett kontaktlarm med Verisure Guardian, har vi möjlighet att förse räddningstjänsten med viktig information och korrekta kontaktuppgifter om det skulle inträffa något som involverar dig.

Guardian Verisure personskydd JA Larm AB

Larmcentralen

På vår auktoriserade larmcentral, den största i Sverige, arbetar våra specialutbildade larmoperatörer. Dessa experter är skickliga på att analysera olika typer av larm och vid behov agerar de snabbt med rätt åtgärder. Larmcentralen är naturligtvis bemannad dygnet runt, året om.

Vi är här för dig när du behöver oss som mest. Med Verisure Guardian kan du enkelt och snabbt komma i kontakt med våra larmoperatörer, oavsett om du befinner dig hemma eller inte. Läs mer om vår larmcentral här.

Så här fungerar Verisure Guardian

Filmerna nedan visar hur du använder SOS-timern, skickar kontaktlarm till vår larmcentral med mera.

JA Larm AB är franchisetagare för Verisure i Falkenberg, Varberg, Halmstad & Laholm och vi ansvarar för all direktförsäljning, installation och service i dessa områden. Verisure är det smarta uppkopplade hemmet. Med våra tjänster, teknologi och unika produkter får ni bekvämlighet och trygghet i er vardag. 

Boka nu!